Strona główna
Cennik VISATON
Sklep VISATON
Katalog VISATON pdf
O nas
Kontakt
PROMOCJE !!!
GŁOŚNIKI VISATON
GŁOŚNIKI High End
GŁOŚNIKI ESTRADOWE
GŁOŚNIKI SAMOCHODOWE
GŁOŚNIKI DO INSTALACJI NAGŁOŚNIENIOWYCH PA
ZESTAWY DO MONTAŻU ( kity )
AKCESORIA
CEWKI INDUKCYJNE
KONDENSATORY
REZYSTORY
Regulamin sklepu

 
§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością WZG „GRELTON” A. Lorenc J. Szokalski Sp. Jawna z siedzibą w Nowym Targ, ul. Grel 61, podmiotu wpisanego do KRS  w  Sądzie  Rejonowym dla  Krakowa - Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział  Gospodarczy pod nr 0000194758 , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 735-000-86-55 oraz o nadanym nr Regon 490007471
Kontakt z firmą: e-mail: grelton@grelton.pl  , tel. 18 266 63 51 , 602 597 495 .

§ 2 Składanie zamówień

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła i jest fabrycznie nowy.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie
obejmują kosztów  przesyłki.
3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowe, niezbędne jest właściwe
 wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
6. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie
 zamówienia.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany
na stronie sklepu  w przypadku płatność przelewem lub w dniu następnym przy wyborze opcji „za pobraniem”.
 
§ 3 Koszty i termin wysyłki
 
1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską , Pocztę Polską lub można odebrać go osobiście w siedzibie sprzedającego.  
3. Przesyłka  wysyłana  jest zgodnie z terminem podanym  na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatność
 przelewem przesyłka wysyłana jest po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu.
4. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych artykułów nie były dostępne, sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji i ustali indywidualny termin realizacji wysyłki.   
5. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.   Klient może się zapoznać z cennikiem  na stronie sklepu.  

§ 4 Płatności
 
1. Każda transakcja potwierdzana jest  paragonem lub fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru)
 lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 
§ 5 Odbiór towaru
 
1.Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeni w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę.
2.W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
Protokół konieczny jest do dochodzenia ewentualnych roszczeń od firmy spedycyjnej.

 
§ 6 Odstąpienie od umowy
 
1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
2.Zwracany towar powinien być w pełni kompletny, nieuszkodzony
.
3.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmięjszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.Zwroty pieniędzy realizowane są przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od
 wyboru dokonanego przez klienta.

§ 7 Procedura reklamacji
 
 
1.Oferowane produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzonych cewek głośników , jeżeli uszkodzenia te powstały w wyniku
nieprawidłowej   eksploatacji lub zdarzeń losowych.
2.Kupujący przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedającego.

3.Wadliwy produkt należy odesłać na koszt sprzedającego na jego adres.

4.Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sprzedającego.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu wykorzystywał jego dane osobowe w
celu realizacji umowy sprzedaży.
2 Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny ( Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U.2000 nr 22  poz.271  ze zm.) oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.).
2.Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i wykonywaniem zawartych z umów
 między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43,poz. 296 z późn. zm.)
3.Data opublikowania regulaminu: 24.12 2014 r.

 


<< Wstecz do katalogu

Hosting ITL.pl
Strona głównaCennik VISATONSklep VISATONKatalog VISATON pdfO nasKontakt
Grelton Sp.J.,34-400 Nowy Targ,ul.Grel 61